NFK FMGCH

OPIS

Standard:              PSN 03K020
Nazivni napon:     250 V
Ispitni napon:       1500V

KONSTRUKCIJA

Separator: staklo-liskunska traka
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 2)
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka velike tvrdoće, (DIN 89159, HEPR)
Elementi upredanja : parice
Ispuna: traka
Električna zaštita: oplet od bakarnih žica
Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092-359; SHF-1)

PRIMENA

Upotrebljavaju se za čvrsto polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i otvorenim palubama kao signalni, kontrolni i upravljački kablovi.
Kabel je bez halogena, ne širi požar i plamen, u slučaju požara ne oslobađa korozivne gasove, daje malu gustinu dima i obavlja svoju ulogu najmanje 180 minuta.