EpN 78/53

OPIS

Standard:                 PSN 03J080
Nazivni napon Uo/U:    3,6/6  i   6/10 kV
Ispitini napon:                11kV   i     17 kV

KONSTRUKCIJA

Energetske žile
Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),
Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI3),
Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka,
Električna zaštita: oplet od kalajisane bakarne žice,
Komandno-kontrolna žila
Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI3),
Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka
Zaštitne žile
Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),
Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka,
Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 1 komandno-kontrolnom i 2 zaštitne žile
smeštenim u prostorima između energetskih žila
Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sintetičkog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP2),
Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen i habanje
boja crvena

PRIMENA

Savitljiv srednjenaponski rudarski kabel se upotrebljava u suvim i vlažnim prostorijama. Može se koristiti u rudnicima sa površinskim kopom, kamenolomima i brodogradilištima za napajanje bagera i dizalica.