ŽEpN/FJ

OPIS

UIC 895 za:    BT 750    HT 1500    HT 3000
SRPS N.C3.350 za:    ŽEpN 750    ŽEpN 1500    ŽEpN 3000
Nazivni napon:    750 V    1500 V     3000 V
Ispitini napon:    2000 V    6000 V    12000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni provodnik (klasa 5 IEC 228; klasa 5, SRPS N.C0.015);
finožični, naročito savitljiv, bakarni provodnik (klasa 6, IEC 228; klasa 6, SRPS N.C0.015);
Separator: od pogodnog materijala,
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka,
Plašt: gumena mešavina na bazi hlorsulfonovanog polietilenskog kaučuka, otporna na ulja, masti i goriva; ne širi plamen

PRIMENA

Kabel se koristi u električnim šinskim vozilima za električne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetlenje.