MGG

OPIS

Standard:            DIN 89159
Nazivni napon:   0.6/1 kV
Ispitni napon:     3.5 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: kalajisan bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 2)
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka velike tvrdoće, (DIN 89159, HEPR)
Ispuna: gumena mešavina/traka,
Plašt: gumena mešavina na bazi polihloroprenskog kaučuka (IEC 60092-359; SE-1)

PRIMENA

Upotrebljavaju se za čvrsto polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i otvorenim palubama kao energetski, signalni, kontrolni i upravljački kablovi.
Kabel ne širi požar i plamen.