NHMH

OPIS

Standard:    DIN VDE 0250 deo 215/214
Nazivni napon Uo/U:    300/500 V
Ispitini napon:             2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik:Žica ili uže od meko žarenog bakra klase 2 prema DIN VDE 0295
Izolacija: Termoplastična (NHMH)/umreživa (NHXMH) masa koja ne sadrži halogene elemente
Jezgro: Dve ili više žila međusobno použene.
Ispuna: Ekstrudovani sloj od materijala bez halogena postavljen preko použenih žila
Plašt: Sloj termoplastične mase koja ne sadrži halogene materije
Standardna boja plašta: svetlo siva, RAL 7035.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama za trajno polaganje na, u i ispod maltera, kao i u zidove i beton. Nije dozvoljeno neposredno postavljanje u vibrirani i prenapregnuti beton. Može se postavljati i u slobodnom prostoru, ako je zaštićen od neposrednog sunčevog zračenja. Ne sme se polagati u zemlju i vodu. Pogodan je za instalacije sa sledećim spoljnim uticajima klasifikovanim prema SRPS N.B2.730:.AG1-AG2; BD2-BD3; BE2-BE3 i CA2, u zgradama i industrijskim objektima.
Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 metoda B),
- proizvodi sagorevanja ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 818).