J-02YSH

OPIS

Standard:    PSN  2510/95

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.6 (mm).
Izolacija: penasti polietilen sa skinom.
Elementi upredanja: zvezda četvorke.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastična traka.
Omotač: bezhalogeni polimer.

PRIMENA

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T. 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T. 813 i IEC 61034  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T. 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 T. 815).
Instalacioni vod sa neekranizovanim paricama za ISDN prenos u osnovnom opsegu 144 Kbps u uslovima povećanog rizika od požara.