J-2Y(St)H

OPIS

Standard:    PSN  2010/95.

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,6 (mm).
Izolacija: pun polietilen.
Elementi upredanja: zvezda četvorke.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastična traka.
Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana.
Omotač: bezhalogeni polimer.

PRIMENA

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).
Za prenos analognih i digitalnih signala u prostorijama sa povećanim rizikom od požara.