THI

OPIS

Standard: PSN 1209/95

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.6; 0.8 (mm).
Izolacija: bezhalogeni polimer.
Elementi upredanja: parica, trojka, četvorka.
PRIMENA
Za ranžiranje i šemiranje kablovskih razdelnika, signalnih uređaja i priključivanje zvučnika. Zamenjuje TI20.

PRIMENA

Osnovne osobine ove kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).