THN

OPIS

Standard:                    PSN 1702/95
Radni napon najviše:  300 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.6mm; 0.8 mm
Izolacija: bezhalogeni polimer.
Elementi upredanja: parice i zvezda četvorke.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva.
Omotač: bezhalogen polimer.

PRIMENA

Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade. Zamenjuje TI 44 i J-YY.
Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).