Telefonski kablovi

Niskofrekfentni pretplatnički


A-02Y (L) 2Y St III Bd
detaljnije
A-2Y(L) 2 Y St III Bd
detaljnije
A-2YF (L) 2Y St III Bd
detaljnije
TK 33 AP
detaljnije
TK 33 U
detaljnije
TK 39 M, GM
detaljnije
TK 39 TP ... M, GM
detaljnije
TK 39, TK 39 G
detaljnije
TK 59,G
detaljnije
TK 59 M, GM
detaljnije
TK 59 TP (M, GM)
detaljnije
TПП EП
detaljnije