Telefonski kablovi

Niskofrekfentni za mesne mreže


A-02Y(L)2Y ... St I Bd
detaljnije
TD 36 U-P
detaljnije
TD 39 M
detaljnije
TD 39 TP, OP ... M
detaljnije
TD 39 U-P
detaljnije
TD 59 M
detaljnije
TD 59 M, GM
detaljnije