LiHCH

OPIS

Standard:    PSN
Nazivni napon:    250 V
Ispitni napon:    1500 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295
Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera.
Separator: poliester folija.
Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica.
Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera.

PRIMENA

Savitljivi kablovi se koriste kao napojni i komandni vodovi za elektroakustične i tonfrekventne sisteme.
Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, računarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici.
Kabel LiHCH ima istu primenu kao kabel LiYCY, ali je bez halogena.
Bezhalogeni kabel kada je izložen vatri:
- ne širi plamen,
- proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja,
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja,
- oslobađa manju količinu korozivnih gasova.