X00-A

OPIS

Standard:                           SRPS N.C5.250
Nazivni napon Uo/U:          0.6/1 kV
Ispitni napon:                     3 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: uže od aluminijumskih žica.
Izolacija: umrežen polietilen.
Jezgro: žile su použene u snop
Obeležavanje žila:    fazne žile su označene brojevima 1, 2, 3; nulta žila je obeležena uzdužnim trouglastim ispupčenjem na izolaciji.

PRIMENA

Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije.