P/L

OPIS

Standard:            SRPS N.C3.300
Nazivni napon:   380 V
Ispitni napon:     2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
Izolacija: zajednički sloj PVC mešavine nanešen preko dva ili tri paralelno postavljena provodnika tako da se žile mogu razdvojiti, a da se ne ošteti izolacija.
Boja plašta nije odrđena, mogu biti sve boje, a može biti i proziran.

PRIMENA

U suvim prostorijama, za priključak malih prenosivih netermičkih aparata, kao što su stone lampe, radio aparati, stoni ventilatori i sl. Na mestu uvoda u priključne naprave ili neposredno u prenosna trošila preporučljivo je staviti zaštitne uvodnice od gume ili termoplastičnih materijala.