PP 45(A) 6kv

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    3.6/6 kV   
Ispitini napon:    11 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PP 45, aluminijuma za tip PP 45-A.
Izolacija: posebno izabrana visokonaponska mešavina PVC mase.
Jezgro: dve ili više žila međusobno použene.
Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila.
Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica sa kontraspiralom od pocinkovane čelične trake Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim pogonskim prostorijama, na otvorenom, u kablovskim kanalima i u zemlji, kada je kabel u toku polaganja ili u eksploataciji ižložen povećanim mehaničkim naprezanjima.