EpN 78

OPIS

Standard:                     SRPS N.C5.374
Nazivni napon Uo/U:   3,6/6kV; 6/10kV; 12/20 kV
Ispitni napon:             11kV;      17kV;     29 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),
Slaboprovodljiv sloj:gumena mešavina/traka
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI3),
Zaštitni provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5), preko koga je slaboprovodljiv sloj,
Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 3 zaštitna provodnika u prostorima između energetskih žila
Unutrašnji plašt: na bazi prirodnog/sintetičkog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP2),
Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen, habanje;  
boja crvena

PRIMENA

Kabel se može koristiti u suvim i vlažnim prostorijama, na zemlji, u otpadnim vodama, u rudnicima sa površinskim kopom, kamenolomima, lukama i brodogradilištima za napajanje teških pokretnih mašina, bagera, dizalica, šinskih transporetera, utovarnih mostova i slično.
Kabel je veoma savitljiv i može biti stalno u pokretu.