Sertifikati

Pored sertifikovanog sistema menadžmenta kvalitetom prema EN ISO 9001:2015, u NOVKABEL AD su, od strane sertifikacione kuće TÜV NORD, sertifikovani i sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema EN ISO 14001:2015 i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema BS OHSAS 18001:2007. Uspostavljeni sistemi menadžmenta prikazuju način rada NOVKABEL AD na:
 •  upravljanju kvalitetom, u cilju zadovoljenja potreba kupaca i zahteva procesa rada i poslovanja,
 •  upravljanju zaštitom životne sredine, u cilju stalnog smanjenja i eliminacije negativnih uticaja na okolinu i zahteva zakonskih propisa i standar da u području brige o okolini i
 •  upravljanju zdravljem i bezbednošću na radu, u cilju stalnog povišenja kvaliteta i bezbed nosti sredine u kojoj zaposleni rade.
 

NOVKABEL AD ima certifikovan sistem menadžmenta kvalitetom već jednu deceniju. Prvi put je sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000 certifikovan 2000. godine od strane RW TÜV.
Certificiranje se obavlja shodno TÜV NORD CERT-postupku za audit i certificiranje i redovno se nadgleda.
NOVKABEL AD je u aprilu 2016. godine resertifikovan prema standardu ISO 9001:2015 od strane TÜV NORD sertifikacione kuće.

ISO 9001:2008